Maskinhus, silo - Sjælland, Lolland Falster

Stalde

Du kan se herunder, hvad vi kan tilbyde af stalde. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os enten pr tlf. nr. 54707041 eller mail saxbyg@saxbyg.dk. Er du fra Sjælland eller Lolland Falster, så kan du let benytte os til at bygge de næste stald.

 

Kvægstalde:

Renovering og nybyggeri.

Sengebåse-, dybstrøelsesstalde.

Vi bistår gerne med design.

Gyllebeholdere,- pumper, -omrørere.

Jord-, beton-, og afløb.

 Kvægstalde

Svinestalde:

Renoveringer og nybyggerier.

Ø-stalde, løsdriftsstalde.

Gyllebeholdere, udmugningsanlæg, fodringsanlæg, ventilation, overbrusningsanlæg etc.

jord-, beton,- og afløb.

 Svinestalde

Træ- eller stålspær.

Tag i profilerede stålplader eller cementbølgeplader. Lofter som træbeton eller perforerede stålplader.

 Træ- eller stålspær

Mekanisering som malkeanlæg, ventalitionsanlæg, foderanlæg, halmbaner etc.

 Mekanisering som malkeanlæg

Beklædning til stål, træ eller beton.

Betonelementer i norsk marmor, svensk granit, søsten, eller glat beton. Facadeelementer og indvendige skillevægselementer. Træbeklædning kan udføres i sibirisk lærk, douglas, cedertræ, merbau og mange andre træsorter. Vi rådgiver gerne om brug og vedligehold.

 Beklædning til stål, træ eller beton

Hestestald

Hestestald

 

Vi har herudover også stor erfaring med maskinhussilohaller og betonelementer.