Maskinhus, silo - Sjælland, Lolland Falster

Firmaprofil

 

Vi er specialister i haller med stålspær.

 

Landbrugshaller:

Til maskinhuse, halm-, og kornlagre, løsdriftstalde, garager.

1 7

Ridehaller:

Jord- og betonarbejde, ridebaner, vandingsanlæg, barriere, tilskuerpladser, tribuner, stalde, elinstallationer.

2 8

Industrihaller:

Til værksteder, isolerede og uisolerede lagerhaller, garageanlæg.

3 9

Staldbygninger:

Svine-, kvæg-, fåre-, og hestestalde. Hønse og kyllingehuse. Inventar, ventilations- og fodringsanlæg

4 10

 

Referencer

 

Hvis du ønsker at se en oversigt over vores tidligere udførte arbejde, så klik herunder: 

Referenceliste